Cách học từ vựng - P3

Date: 12/11/2013 View: 2427
Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi và học thêm một số từ và cụm từ mới nữa cũng vẫn với cách vừa đọc vừa học và vừa hành động để cảm nhận nghĩa của từ.
Hình ảnh hoạt động

Public Domain Mark This work (Effortless English, by Effortless English), identified by Effortless English, is free of known copyright restrictions.

http://meovatcuocsong.info/free-tron-bo-cac-bo-de-thi-toeic-2018-co-dap-an-full-ebookaudio