Mỗi người có những phương pháp học ngoại ngữ khác nhau. Mỗi phương pháp có thể thuận lợi đối với người này, nhưng lại không phù hợp đối với người kia. Nếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một phương pháp học tiếng Anh phù hợp, hãy tham khảo 7 quy tắc Effortless English dưới đây của A.J. Hoge - người sáng tạo phương pháp học tiếng Anh Effortless English (Learning English Without Effort, học tiếng Anh mà không cần cố gắng) biết đâu bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên cần thiết cho bản thân.

Mời các bạn xem chi tiết từng quy tắc tại đây

Rule 2: Do Not Study Grammar

Date: 22/10/2013 View: 4505

Rule 4: Learn deeply

Date: 21/10/2013 View: 4340
Ngữ âm cơ bản
Hình ảnh hoạt động

Public Domain Mark This work (Effortless English, by Effortless English), identified by Effortless English, is free of known copyright restrictions.

http://meovatcuocsong.info/free-tron-bo-cac-bo-de-thi-toeic-2018-co-dap-an-full-ebookaudio