Download tài liệu

DVD5 Effortless English - Power English Now: cung cấp nhiều kỹ năng, phương pháp để thành công, hạnh phúc trong CS

Power English Now là DVD thứ 5 trong bộ đĩa DVD giáo trình Effortless English của tiến sĩ A.J.Hoge. DVD này nhằm năng cáo vốn từ vựng cho các bạn hoc tieng Anh
 
Power-English-effortless-english
 
 
Đây là phần tăng tốc về đích, bài rất dài, từ vựng khó hơn, tác giả nói nhanh hơn.
1. Intro Main
2. Emotional Mastery main.
3. Emotional Mastery 2 main
4. Beliefs Main
5. Thought Mastery Main
6. Modem Main
7. Repetition Main
8. Identity Main
9. Kaizen Main
10. Reading Power Main
11. Unlimited main
12. Healthy at 100 main
13. Walden Main
14. Superior Man Main
15. Taoism main
16. Big picture main
17. Small is beautiful main
18. Slow Burn main
19. Leaders Make Mistakes Main
20. Attractor Factor Main
21. Healthy heart main
22. Art of Power main
23. Exitement main
24. Adventure main
25. Plateaus main
26. Search for meaning main
27. Be a champion main
28. No Failure main
29. Break Rules main
30. Tribes main
Commentary
31. Body and Mind commentary
32. Connection Commentary
33. Effortless success commentary
34. Learn real English commentary
35. Master membership commentary
36. Our story commentary
 
effortless-english
DOWNLOAD
Link download gồm 4 phần (download cả 4 phần về, để cùng một folder, giải nén, chúng sẽ tự động nối 4 phần này và cho ra DVD 2)
==> Lưu ý: Nhấn vào link chờ 5s sau đó nhấn "Bỏ qua quảng cáo"
Part 1: http://adf.ly/a2pbj

Part 2: http://adf.ly/a2prL

Part 3: http://adf.ly/a2pv4

Part 4: http://adf.ly/a2q0y

 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến