Chuyên gia Tony Dzung

Date: 10/07/2015 View: 2349
Một người lãnh đạo xuất sắc là người sẽ truyền động lực cho nhân viên, giúp họ phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho công việc cũng như dẫn dắt đội ngũ vượt qua thử thách !

Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury đến từ Ấn Độ

Date: 11/07/2015 View: 1585
Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury đến từ Ấn Độ. Tổng GĐ Tổ chức kỷ lục Châu Á - Chủ tịch Tổ chức kỷ lục Ấn Độ Kỷ lục gia duy nhất giữ 2 kỷ lục Guinness thế giới về năng lực não bộ và cơ thể.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Date: 11/07/2015 View: 1561
TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT THAIHABOOKS

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Date: 15/07/2015 View: 1657
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương là ai?, TS Lê Thẩm Dương, TS Le Tham Duong, Le Tham Duong

Đội ngũ Trainers

Date: 15/07/2015 View: 1472
Hình ảnh hoạt động

Public Domain Mark This work (Effortless English, by Effortless English), identified by Effortless English, is free of known copyright restrictions.

http://meovatcuocsong.info/free-tron-bo-cac-bo-de-thi-toeic-2018-co-dap-an-full-ebookaudio