Download tài liệu
Cấu trúc Be going to, Phân biệt cấu trúc Be going to và Will

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn bổ sung những kiến thức cụ thể nhất về Be going to cũng như cách để phân biệt cấu trúc Be going to và will.

Cách nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định

Rất nhiều bạn gặp khó khăn khi phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh.

Hỗ trợ trực tuyến