Kinh nghiệm học tiếng Anh

BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THÀNH THẠO TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU

 
BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THÀNH THẠO TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU  
 
Thời đại ngày càng phát triển, tiếng Anh dần trở thành chiếc chìa khoá vàng mở ra cơ hội thành công trong công việc cũng như trong học tập. Tiếng Anh kém có thể cản trở bạn có được cơ hội trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với mức lương khủng. Chính vì vậy, việc trau dồi những kiến thức, từ vựng tiếng Anh chuyên ngành là cực kỳ quan trọng đặc biệt đối với những chuyên ngành có tính đặc thù cao như tiếng Anh xuất nhập khẩu. Hãy cùng Langmaster tìm hiểu về từ vựng, mẫu câu tiếng Anh xuất nhập khẩu nhé! 
 
 
I. Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu. 
 
Từ vựng 
Phiên âm 
Nghĩa 
Freight forwarder 
/freɪt ˈfɔːwədə/
Người giao nhận hàng hóa
Freight prepaid 
/freɪt priːˈpeɪd/
Cước phí trả trước
Installment Payment 
/ɪnˈstɔːlm(ə)nt ˈpeɪm(ə)nt/
Thanh toán định kỳ
Insured amount
/ɪnˈʃʊəd əˈmaʊnt/
Số tiền bảo hiểm
Insurance policy 
/ɪnˈʃʊər(ə)ns ˈpɒlɪsi/
Chính sách bảo hiểm 
Insurance premium
/ɪnˈʃʊər(ə)ns ˈpriːmɪəm/
Phí bảo hiểm
Insurance certificate 
/ɪnˈʃʊər(ə)ns səˈtɪfɪkət/
Giấy chứng nhận bảo hiểm
General average 
/ˈdʒɛn(ə)r(ə)l ˈav(ə)rɪdʒ/
Tổn thất chung
Line charter
/lʌɪn ˈtʃɑːtə/ 
Thuê tàu chợ
International Tender 
/ɪntəˈnaʃ(ə)n(ə)l ˈtɛndə/ 
Đấu thầu quốc tế
Limited tender 
/ˈlɪmɪtɪd ˈtɛndə/
Đấu thầu hạn chế
Long ton 
/lɒŋ tʌn/
Tấn dài
Mail Transfer 
/meɪl transˈfəː/
Chuyển tiền bằng thư
Multimodal Transport
/ˈmʌltɪməʊd tranˈspɔːt/
Vận tải đa phương thức
Open policy 
/ˈəʊp(ə)n ˈpɒlɪsi/
Hợp đồng bảo hiểm bao
Partial loss
/ˈpɑːʃ(ə)l lɒs/
Tổn thất bộ phận
Particular average 
/pəˈtɪkjʊlə ˈav(ə)rɪdʒ/
Tổn thất riêng
Notify party 
/ˈnəʊtɪfʌɪ ˈpɑːti/
Bên được thông báo
Open account
/ˈəʊp(ə)n əˈkaʊnt/
Phương thức ghi sổ
 

II. Mẫu câu tiếng Anh xuất nhập khẩu 

 
 
Mẫu câu 
Nghĩa 
Could you send me the brochure and sample for advanced reference?
Bạn có thể gửi cho tôi sách giới thiệu sản phẩm và sản phẩm mẫu để tôi tham khảo trước được không?
What mode of payment do you want to use?
Bạn muốn sử dụng phương pháp thanh toán nào?
We will dispatch soon if you pay the delivery costs
Chúng tôi sẽ giao hàng sớm nếu bạn trả phí vận chuyển
Let’s discuss the delay and the result of the delay.
Chúng ta hãy bàn về việc chậm trễ và hậu quả của nó.
What about the payment?
Thế còn phương pháp thanh toán thì sao?
Have you got it right?
Bạn đã hiểu chứ?
If there is any other point, I’ll call you.
Nếu có chuyện gì khác, tôi sẽ gọi cho bạn
Let me know if there is any problem
Hãy cho tôi biết nếu có chuyện gì xấu xảy ra.
I think we’ve discussed everything.
Tôi nghĩ chúng ta đã thảo luận xong mọi thứ.
Amazing! We have got the deal.
Tuyệt vời! Chúng ta đã thương lượng xong.
I have to consult my boss about that.
Tôi cần hỏi ý kiến của ông chủ về điều này.
I would like to think more about this.
Tôi muốn suy nghĩ thêm về điều này.
This’s the most reasonable price that we can offer.
Đây là giá hợp lý nhất mà chúng tôi có thể đưa ra.
If you don’t deliver on time, we won’t order from you again.
Nếu bạn không giao hàng đúng hẹn, chúng tôi sẽ không đặt hàng từ bạn nữa.
Sounds a good idea to me.
Nghe hợp lý đó chứ.
That would be possible for us.
Như vậy thì khó cho chúng tôi.
I’m not sure about this.
Tôi không chắc về chuyện này cho lắm
I see what you mean.
Tôi hiểu ý bạn 
Have you got it right?
Bạn hiểu chứ?
 

III. Bí quyết nắm bắt tiếng Anh xuất nhập khẩu 

 

Mỗi cách học lại có từ vựng, mẫu câu và bí quyết học khác nhau ví dụ như từ vựng, mẫu câu trong luyện thi IELTS khác với từ vựng, mẫu câu trong tiếng Anh xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, việc lựa chọn tài liệu tham khảo sao cho phù hợp là hết sức quan trọng. Langmaster xin giới thiệu đến bạn đọc một số tài liệu liên quan tới tiếng Anh xuất nhập khẩu. 

 

Quyển sách gồm 3 phần. Phần 1 gồm 15 chủ đề đàm thoại về xuất nhập khẩu như hỏi về tài liệu xuất nhập khẩu, trao đổi thống nhất giá cả,... Phần 2 trình bày về các chủ đề đàm phán liên quan đến chuyên ngành xuất nhập khẩu như mua bán gia công, mua bán ký gửi,... Phần 3 bao gồm các từ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩu được trình bày theo thứ tự từ A đến Z. 

 

Ngoài việc tự ôn luyện, các bạn còn có thể lựa chọn các khoá học tiếng Anh xuất nhập khẩu để tăng hiệu quả học tập cũng như ôn luyện. Langmaster cung cấp cho học viên khoá học tiếng Anh xuất nhập khẩu gồm các video giới thiệu về từ vựng, mẫu câu cơ bản thông dụng trong ngành xuất nhập khẩu.  

Hy vọng qua bài viết này, Langmaster đã giúp các bạn có thêm những hiểu biết hữu ích về tiếng Anh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến