Download tài liệu

Cách dùng THAT trong mệnh đề quan hệ

 

Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

 
Cách dùng: Trong mệnh đề quan hệ, That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật. That có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định (dèining ralative clause)
 
Ex:
– That is the book that/ which I like best.
– That is the bicycle that/ which belongs to Tom.
– My father is the person that/ who(m) I admire most.
– The woman that/ who lived here before us is a novelist.
 

Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

 
That luôn được dùng sau các tiền tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật), sau các đại từ eveything, something, anything, all, little, much, more và sau dạng so sánh nhất (superlative).
 
Ex:
– I can see a girl and her dog that are running in the park.
– She is the nicest woman that I've ever met.
 
Tham khảo PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP THẦN THÁNH
enlightenedenlightened
 

Một vài lưu ý với cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

 
Trong trường hợp mệnh đề chứa Which, Who, Whom có dấu phẩy ở đằng trước, ta không thể thay thế nó bằng cách dùng that.
 
Ví dụ:
Those complains, which I read too much on my emails, should be resolve this morning.
Những lời phàn nàn mà tôi đã đọc quá nhiều trên email của tôi, nên được giải quyết trong sáng nay.
 
Dấu hiệu nhận biết trường hợp mệnh đề quan hệ chỉ dùng which, Who, Whom mà không thể thay thế bằng that.
+ Danh từ riêng ,tên
Ha Noi , which ….
Mary ,who is …
+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book ,which ….
+ Có sở hửu đứng trước danh từ :
My mother ,who is ….
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )
The Sun ,which …
 
 

Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ - Bài tập

 
Điền từ
1. I don’t believe the story (that, which) she told us.
2. Jackhammers, (which/that) are useful for breaking up concrete, are on sale.
3. Do you eat that cake (that/which) I made for mother?
4. I don’t like the dress (that/which) I bought last night.
5. Nam’s book, (which/that) is on the table, is interesting.
 
Đáp án: 1. that/which, 2. which, 3. which, 4. that/which, 5. which

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cách dùng that trong mệnh đề quan hệ. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn mở mang thêm kiến thức tiếng Anh.

Chúc bạn học tiếng Anh thành công!
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến