Download tài liệu

CÁCH DÙNG who, whom, whose - CÁCH DÙNG, VÍ DỤ

Cách dùng who whom whose là câu hỏi rất thường gặp khi sử dụng mệnh đề quan hệ. Who whom whose là 3 đại từ quan hệ đều dùng để ám chỉ người nên nhiều bạn hay nhầm lẫn cách dùng của 3 cấu trúc này.

Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn cụ thể của từng đại từ quan hệ who, whom, whose, đồng thời giúp bạn phân biệt 3 cấu trúc này một cách dễ dàng.

CÁCH DÙNG WHO, WHOM, WHOSE


1. CÁCH DÙNG WHO, WHOM, WHOSE - Cách dùng Who


Cách dùng: Who được sử dụng là hình thức chủ từ khi từ đứng trước của nó là tiếng chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ
- The man who spoke to you, is my father
Người đàn ông, người mà đã nói chuyện với anh là cha tôI
 
- The girls who serve in the shop are the owner's daughters
Những cô gái giúp việc ở hiệu là con gái ông chủ
 

2. CÁCH DÙNG WHO, WHOM, WHOSE - Cách dùng Whom


Cách dùng: Whom sử dụng là hình thức bổ túc từ, khi từ đứng trước là tiếng chỉ người
 
…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ
- The man whom you meet is my father
Người đàn ông, người mà anh gặp là cha tôi

 

- The girls whom you saw are my sisters
Những cô gái mà anh thấy là các chị họ tôi

Chú ý: Trong văn nói người ta thường dùng who hoặc that thay cho whom, hoặc phổ thông hơn nữa bỏ whom đi.

Ví dụ:
- Văn viết: The man whom you meet is my father
- Văn nói:
The man who you meet if my father
The man that you meet is my father
The man you meet is my father

Trong trường hợp whom làm từ bổ túc cho một giới từ, khi viết ta để giới từ trước whom, khi nói tư để giới từ sau cùng, còn whom được thay thế bằng that hoặc bỏ hẳn.

Ví dụ:
Văn viết: The man to whom I spoke
Văn nói:
- The man that I spoke to
- The man I spoke to.

BẠN CÓ BIẾT hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã giao tiếp thành công với PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ này
nono
 

3. CÁCH DÙNG WHO, WHOM, WHOSE - Cách dùng Whose


Cách dùng: Whose sử dụng là hình thức sở hữu cách khi từ đứng trước là tiếng chỉ người
 
…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….


Ví dụ:
- The men whose houses were damaged will be compensated.
Những người có nhà bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Danh từ chỉ sở hữu vật đứng sau whose không bao giờ có mạo từ.

Trên đây là cách dùng who, whom, whose mà mọi người rất hay nhầm lẫn. Mệnh đề quan hệ là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh rất quan trọng nên hãy đọc kỹ bài viết này để đừng bao giờ nhầm cách dùng của 3 cấu trúc này nhé.

 
Chúc bạn học tiếng Anh thành công!
 
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến