Download tài liệu

CẤU TRÚC Hope - CẤU TRÚC I hope that, I hope to V, hope sb to st

Cấu trúc hope trong tiếng Anh mang ý nghĩa hi vọng điều gì đó. Về cơ bản, cấu trúc này tương đối giống với cấu trúc I wish. 
 
 

CẤU TRÚC hope that....

 
Cấu trúc hope là một cấu trúc rất linh hoạt và nó thường được dùng ở thì hiện tại, với 'hope' ý nói tới tương lai.
 
Cấu trúc hope theo sau là mệnh đề thì hiện tại đơn, tương lai đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn.
 
Ví dụ: I hope that you have a good time."
 
Thông thường, người ta thường dùng cấu trúc I hope + mệnh đề thì hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dùng "will' trong những ngữ cảnh nhất định.
 
Ví dụ "I hope that you will be able to finish on time."
Hay là...
"I hope that you'll visit us again in the near future."
 
 
BẠN CÓ BIẾT hàng ngàn người Việt đã cải thiện trình độ TIẾNG ANH GIAO TIẾP nhờ PHƯƠNG PHÁP HỌC MIỄN PHÍ NÀY
enlightenedenlightened
 
 
Trong phần lớn các trường hợp, "will" có thể được thay thế bằng thì hiện tại mà không làm thay đổi hay thay đổi rất ít nghĩa của câu, nhưng lại không phải lúc nào cũng có thể làm được như vậy trong trường hợp ngược lại.
 
"I hope that he has his passport with him." - không phải luôn có thể đổi thành:
"I hope that he will have his passport with him."
vì câu đầu có nghĩa cả về hiện tại lẫn tương lai, nhưng câu thứ hai chỉ có nghĩa về tương lai thôi.
 
Vì thế cấu trúc hope + the present tense có thể được sử dụng linh hoạt hơn là cấu trúc hope + will, nhưng đôi khi nó có nghĩa giống nhau.
 
VÍ DỤ
"They hope that you'll remember your promise"
thì cũng gần như giống như:
"They hope that you remember your promise", but -
"I hope that you agree to the proposal"-
có thể có nghĩa là bạn đã trông thấy hay nghe nói về đề nghị này rồi, nhưng nếu một ai đó nói:
"I hope that you will agree to the proposal" -
thì ít có khả năng là bạn đã nhìn thấy đề nghị đó hoặc đề nghị đó có thể còn chưa được vạch ra.
 
 
Thì hiện tại tiếp diễn cũng có thể được dùng với 'hope' và sự khác biệt giữa hiện tại và tương lai càng rõ ràng hơn khi dùng cấu trúc này. Nếu một người nào đó nói:
"I hope that you're thinking of me"...
thì người nói rõ ràng là mong người kia nghĩ tới họ ngay lúc này, nhưng -
"I hope that you'll be thinking of me"
rõ ràng là muốn nói tới một thời điểm trong tương lai.
 
Tóm lại, có lẽ tốt hơn là nên dùng cấu trúc hope + present, vì cấu trúc này linh hoạt hơn và chỉ dùng cấu trúc hope + will nếu bạn muốn nói rõ ý bạn là nói về tương lai.

 
Dưới đây là 2 cấu trúc rút gọn của cấu trúc trên.
 

Cấu trúc I hope to V

 
Đây là cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ.
Ví dụ:
Câu đầy đủ: I hope that I to see you soon
Rút gọn thành: I hope to see you soon

Cấu trúc hope sb to do something

 
Đây là cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ
 
Ví dụ:
Câu đầy đủ: I hope he will come tomorrow
Rút gọn thành: I hope him to come tomorrow.

Trên đây là những kiến thức về cấu trúc hope trong tiếng Anh. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn.

Chúc bạn học tiếng Anh thành công!
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến