Download tài liệu

CẤU TRÚC No matter - CẤU TRÚC, VÍ DỤ

Cấu trúc no matter được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp. Bài viết này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về công thức cấu tạo, ví dụ cũng như cách dùng của cấu trúc no matter trong tiếng Anh.
 
 
CẤU TRÚC No matter
(Dù có .. đi chăng nữa....)
 
 

Cấu trúc No matter - CẤU TRÚC

 
NO MATTER WHAT/WHERE/WHEN/WHO/HOW much/many + Subject + Verb
Dù cho... thì..., bất kể/bất luận... thì…
 

Cấu trúc No matter - CÁCH SỬ DỤNG

 

1. Cấu trúc No matter dùng để nói thứ gì đó không quan trọng hoặc không mang tính ảnh hưởng

 
Ví dụ
     No matter where I am, I'm always thinking of you.
     Dù cho anh ở đâu, anh vẫn luôn nghĩ đến em.
    Call me when you get there, no matter what the time is.
    Gọi tôi khi anh đến đó nhé, bất kể giờ nào.
 
     No matter what they tell us
     No matter what they do
     No matter what they teach us
     What we believe is true.
    No matter what they call us
    How ever they attack
    No matter where they take us
    We'll find our own way back…
 
 

 

Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho người mất gốc hiệu quả 

nhất enlightenedenlightened

 

TẠI ĐÂY 

 

2. Cấu trúc no matter dùng để đưa ra tình huống không thể thay đổi, thậm chí khi đã cố gắng

 
Ví dụ
    No matter what I wear, I always feel dull and old-fashioned.
    Bất kể tôi mặc cái gì, (thì) tôi cũng luôn cảm thấy lỗi thời và ngốc nghếch.
    No matter where she looked, she could not find the missing paper.
    Bất luận cô ấy nhìn chỗ nào, (thì) cô ấy cũng không thể tìm ra tờ giấy bị mất.
    He never answers emails, no matter how many you send him.
    Anh ta chưa bao giờ trả lời thư cả, dù cho anh có gởi cho anh ta bao nhiêu đi chăng nữa.
    No matter how much you protect your children, they will still make mistakes.
    Dù cho bạn có bảo vệ con cái bạn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì chúng cũng sẽ phạm phải những sai lầm.
 
Lưu ý: Các cấu trúc no matter có thể đứng cuối câu mà không cần có mệnh đề theo sau:
 
Ví dụ: I will always love you, no matter what.

Trên đây là cấu trúc no matter thường được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Hi vọng bài viết trên đã góp phần giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp.

Chúc bạn học tiếng Anh thành công
 
 
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến