Download tài liệu

Cấu trúc UNTILL trong tiếng Anh - UNTILL, NOT UNTILL

Chuyên mục ngữ pháp tiếng Anh hôm nay sẽ giới thiệu 2 cấu trúc untill thường gặp trong tiếng Anh: Cấu trúc untill thông thường, và Cấu trúc It was not untill...
 

CẤU TRÚC UNTILL TRONG TIẾNG ANH

 
 

Cấu trúc untill trong tiếng Anh - CẤU TRÚC 1

 

Simple past + until + simple past: Khi hành động của mệnh đề chính đi trước kéo dài cho đến hành động của mệnh đề đi sau

 
Ví dụ:
I waited here until it was dark
Tôi đã ở lại đây đến khi trời tối.
 

Cấu trúc untill trong tiếng Anh - CẤU TRÚC 2

 

 
Simple past + past perfect: Nhấn mạnh hành động ở mệnh đề Until với nghĩa là đã hoàn thành trước hành động kia
 
Ví dụ:
He read the book until no-one had been there
Anh ta đọc sách tới khi chẳng còn ai ở đó nữa cả
à Có nghĩa là khi mọi người trong thư viện đã về từ lâu rồi thì anh ta vẫn say mê đọc sách.
 
Simple future + Until + Present simple/Present perfect: Dùng với nghĩa là sẽ làm gì cho đền khi hoàn thành việc gì đó
 
Ví dụ:
I won't go to bed until I have finished my homework. = I will go to bed until I finish my homework.
Tôi sẽ đi ngủ khi làm xong bài tập.
 
We'll stayed here until the rain stops.
Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi tạnh mưa.
 

CẤU TRÚC NOT UNTILL TRONG TIẾNG ANH

 
 
Not until + N + Vaux+ S V : Mãi đến khi
Man didn't fly into space until the early 1960s
=> Not until the early 1960s đi man fly into space
 

Cấu trúc: It is/ was not until... that ...

 
Cấu trúc It is/ was not until... that... + S + V được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hoặc thời điểm mà một sự việc xảy ra. Khoảng thời gian hoặc thời điểm có thể diễn tả bằng một từ, một cụm từ hoặc một mệnh đề.
 

Cấu trúc not untill trong tiếng Anh - VÍ DỤ

 
She didn't get home until 11 p.m
=> It was not until 11 p.m that she got home. (Mãi đến 11 giờ cô ấy mới về nhà)
We didn't know the truth until the book was published.
=> It was not until the book was published that we knew the truth. (Mãi đến khi cuốn sách được xuất bản chúng tôi mới biết sự thật.)
 

Cấu trúc not untill trong tiếng Anh - LƯU Ý

 
Cấu trúc "It is/was not until..." phải nối với mệnh đề theo sau bằng "that" không dùng "when".
Incorrect: It is not until 2000 when she got married.
Correct: It is not until 2000 that she got married.
 
 
Trên đây là những kiến thức cơ bản về cấu trúc untill trong tiếng Anh. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn mở mang kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của mình.
 
Chúc bạn học tiếng Anh thành công!
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến