Download tài liệu

Những câu nói tiếng Anh hay về SỰ CỐ GẮNG

Sự cố gắng sẽ làm nên những điều kì tích. Tuy vậy, không phải lúc nào ta cũng đủ mạnh mẽ và sự dũng cảm để đối mặt với thất bại, lúc đó, những câu ngạn ngữ về sự cố gắng có thể sẽ truyển cảm hứng lại cho bạn. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng mà mình sưu tập được. Hãy lựa chọn một câu để dán vào góc tủ để nhắc nhở bản thân nhé.
 
 
NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY VỀ SỰ CỐ GẮNG
 
Ảnh: Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng
 
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success
- Elbert Hubbard
Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.
 
The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green
- Thomas Carlyle
Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.
 
Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.
- William Faulkner
Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
 
You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile.
- Brian Tracy
Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.
 
Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success
- Biz Stone
Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.
 
If you wish to reach the highest, begin at the lowest
- Publilius Syrus
Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.
 
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying
- Michael Jordan
 
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration
Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi
– Thomas Edison
 
 

 

Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho người mất gốc hiệu quả 

nhất tại link dưới enlightenedenlightened

 

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 

 

NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY VỀ SỰ CỐ GẮNG

 
 
Where there is a will, there is a way.
Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.
– Pauline Kael
 
On the way to success, there is no trace of lazy men
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
– Khuyết danh
 
If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.
Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.
– Michael Jordan
 
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.
Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.
– Michael Jordan
 
Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.
Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.
– William Ralph Inge
 
A winner never stops trying.
Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.
– Tom Landry
 
Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.
Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.
– H. Jackson Brown Jr.
 
Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.
Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.
– William Van Horne
 
Set your target and keep trying until you reach it.
Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.
- Napoleon Hill
 
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.
― Robert F. Kennedy
 
Knows your limits, but never stop trying to exceed them.
Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.
– Khuyết danh
 
Sự cố gắng biến mọi thứ không thể thành có thể. Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng chỉ giúp bạn có thêm nhiệt huyết, động lực nhưng cái quyết định vẫn là ý chí, nghị lực của bạn để cố gắng mỗi ngày.
 
Chúc bạn luôn giữ được ý chí và sự quyết tâm mạnh mẽ trong mọi hành động!
 
 
 
 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến